Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa cel, sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych


I. Definicje

Administrator - Rehabmed sp. z o.o. zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Opola, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000443321, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP: 754-30-68-520 z siedzibą w Opolu, Ks.Opolskich 33, 45-005 Opole, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://rehabmed.com.pl.
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:
podczas logowania do konta użytkownika,
dla analizy ruchu na stronie – system „Google Analytics”,
związane z usługami reklamowymi.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

Rehabmed używa cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku podczas logowania (data, czas zalogowania, adres IP i inne). Cookies dotyczące analizy ruchu na stronie wykorzystywane są w celach statystycznych. Cookies dotyczące usług reklamowych wykorzystywane jest w celach marketingowych. 


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.


V. Ochrona danych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. REHABMED sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Ks. Opolskich 33.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy i nie będą udostępniane innym osobom.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest dobrowolne.