Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez REHABMED mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. REHABMED nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.  

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a REHABMED może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do REHABMED; 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień regulaminu.