O firmie

O firmie


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe REHABMED Sp. z o.o. zostało utworzone w grudniu 2012 r. 

Jego siedzibą jest :

 Opole, ul. Książąt Opolskich 33. 
 NIP 754-30-68-520 
 REGON  161498989
 KRS 0000443321  SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSP. 
 BGŻ BNP Paribas SA O/Opole   54 1750 0012 0000 0000 3652 3026
 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 5.000,00 PLNFirma zajmuje się sprzedażą sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego, wydaje środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Głównymi odbiorcami towarów REHABMED.-u są więc pacjenci NFZ. Klientami są również różne instytucje: szpitale, gabinety rehabilitacji, siłownie, domy pomocy społecznej i inne. 

 
Obecnie przedsiębiorstwo posiada 8 własnych placówek sklepowych i czterech lokalnych przedstawicieli handlowych (sklepy partnerskie). 

 
Obecnie zatrudnionych jest ponad 18 osób, dobrze przeszkolonych, z doświadczeniem, znających asortyment i umiejących profesjonalnie doradzić klientom. W firmie pracują fachowcy, którzy zbierali doświadczenie i wiedzę w tej branży przez wiele lat w innych przedsiębiorstwach, a teraz zdobyta wiedza pomaga w działalności REHABMED-u.Dystrybucja odbywa się w salonie sprzedaży, bezpośrednio u klienta oraz drogą wysyłkową.